Palác Platýz prochází rekonstrukcí

   

  Koncem srpna začne hlavní město rekonstruovat severní křídlo paláce Platýz v centru metropole. Jde o nejstarší části objektu přiléhající k Uhelnému trhu, které pamatují dobu císaře Karla IV. Po skončení stavebních prací tu vznikne deset nových bytů. Ze vstupní a schodišťové haly zmizí novodobé prvky a ve spolupráci s památkáři a restaurátory vyniknou historické artefakty.

   

  „Rekonstrukce byla nezbytná. Severní křídlo Platýzu se v minulosti využívalo jako kanceláře a zejména v osmdesátých letech minulého století zde provedli řadu nepůvodních, hyzdících vestaveb. Rozvody inženýrských sítí i většina stavebních prvků jsou na hranici své životnosti,“ zdůvodnil Pavel Klega, náměstek pražského primátora, do jehož kompetence spadá i péče o městské nemovitosti.

  Snímek TK-Platýz.jpgStavební práce, které potrvají přibližně rok, zahrnují statické úpravy, nové inženýrské sítě, omítky, obklady, i podlahy. Dělníci repasují okna a vymění osvětlení. „Společnou vstupní a schodišťovou halu s výtahem očistíme od novodobých prvků a povrchů. Naopak restaurátoři obnoví historické artefakty, například středověký kamenný pilíř ve vestibulu či bustu na schodišti a jeho obložení,“ upozornil Klega.

  Navržené řešení bytů předpokládá odstranění moderních příček, historické stěny zůstanou nedotčeny. „Restaurátoři odborně ošetří i zdobený trámový strop s původní renesanční ornamentální a figurální malbou ve čtvrtém poschodí i nástěnné malby ze sedmnáctého století ve dvou místnostech o patro níže,“ podotkl náměstek Klega.

  Palác Platýz je památkově chráněný objekt v historickém centru Prahy, které je od roku 1992 zařazeno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, proto budou na stavební a restaurátorské práce dohlížet památkáři. Náklady na rekonstrukci se předpokládají ve výši 54 milionů korun.

  Přestože v atriu paláce bude zřízen zábor pro bezpečné uložení stavebního materiálu, omezení kvůli stavbě by pro pěší návštěvníky Platýzu měla být minimální. Veškerá lešení budou podchozí. „Zachováme stávající průchody do atria objektu z Národní třídy, Martinské ulice i Uhelného trhu a také do zdejších obchodů a restaurací. Pokud budeme muset průchod omezit, tak pouze výjimečně na krátkou dobu potřebnou například k dopravě a vykládce stavebního materiálu,“ ubezpečil Bohumil Mach, generální ředitel TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/, která se stará o správu objektu.

  Platýz - první činžovní dům v Praze

  Ve zrekonstruovaných prostorách vznikne celkem 10 nových bytů o průměrné velikosti  cca 100 m2  určených k následnému pronájmu. „Toto využití nejlépe odpovídá charakteru objektu. Klasicistní přestavbou ve třicátých letech minulého století byl dům architektem Františkem Krásným přizpůsoben modernímu bydlení a obchodu. Z historických dochovaných pramenů lze navíc dovodit, že Platýz byl prvním činžovním domem v Praze a potažmo i v celých Čechách,“ uvedl náměstek Klega. Důvodem pro upřednostnění bytů byla podle něj také snaha města zabránit trendu postupného „vylidňování“ centra Prahy. Nájemníky podle náměstka Klegy vybere magistrát v soutěži o nejvyšší nájemné, které bude tržní.

  Právě začínající stavební práce nejsou jedinou modernizací, kterou Platýz v posledních letech prochází. V loňském roce nechalo město například kompletně obnovit dvorní markýzu. „V budoucnu hodláme s rekonstrukcemi pokračovat, a to v prostorách II. a III. schodiště. V plánu je postupná modernizace výtahů, obnova dvorní fasády, obnova dláždění v atriu a podobně,“ uzavřel Pavel Klega.


  Z historie Platýzu

  Palác založil roku 1347 dvořan Karla IV. kníže Fridrich Burgundský na místě tří původních domů těsně u hradební zdi. V Hájkově kronice je popisován jako podobný hradu s vysokou věží. Průčelí bylo původně jen do Uhelného trhu.

  R. 1586 jej zakoupil Jan Platais (Platejs) z Plattenštejna, císařský rada a sekretář Rudolfa II. Po Plataisech se dům také začal nazývat.

  V 17. stol., kdy palác vlastnili Šternberkové, byly zahájeny barokní úpravy. Vznikl také průchod přes dvůr mezi Uhelným trhem a Národní třídou.

  V r. 1813 koupil Platýz zbohatlý František rytíř Daubke, který palác přestavěl na jeden z nejstarších, největších a nejvýnosnějších činžovních domů v Praze. Podle plánů stavitele Jindřicha Hausknechta byl objekt obrácen svým průčelím do Národní třídy, kde vyrostla mimořádně hodnotná empírová fasáda. Ve středu průčelí je kamenný portál se čtyřmi dórskými sloupy a balkonem s kovovým zábradlím. Jednodušší průčelí do Uhelného trhu má nad průjezdem kamenný balkon s kuželkovou balustrádou. Vznikla tak čtyřkřídlá budova okolo čtvercového dvora pro společenské, zábavní i obchodní provozy. Současně byl zevně slohově sjednocen celý soubor různorodých budov s pěti schodišti. Ve sklepích se zachovaly zbytky staroměstských středověkých hradeb z 13. stol.

  Od r. 1831 byl palác na vrcholu své slávy, pulzoval zde koncertní a společenský život. Konaly se zde koncerty pražské konzervatoře, v roce 50. výročí pražské premiéry Dona Giovanniho (1837) se zde konal např. Concert spirituel ve prospěch fondu na zřízení Mozartova pomníku.

  Ve 40. letech 19. stol. vystoupil v Praze na šesti koncertech sám Ferenz Liszt, dílem ve Stavovském divadle, dílem zde v Platýzu.

  Poslední úpravy provedla v letech 1938 - 39 banka Slavia, která palác koupila od rodiny Daubků. Podle návrhu architekta Františka Krásného upravili objekt na moderní nájemní dům. Po obvodu nádvoří byl vybudován zasklený přístřešek nad chodníkem, bylo přistavěno podkrovní patro a zmodernizovány obchody. Při poslední rekonstrukci paláce v 80. letech 20. stol. byla na nádvoří osazena bronzová socha sedící dívky.

  Zdroj: Pražská informační služba

   

   

  V Praze 22. srpna 2007

   


  Ing. Pavel Klega – náměstek primátora hl. m. Prahy odpovědný za hospodářskou politiku města.

  Do funkce zvolen 30.11.2006. Působnost v oblasti správy městského nemovitého majetku, hospodářské politiky, ekonomického využití rozvojových lokalit a dále v oblasti zásobování vodou, rozvoje a správy kolektorové sítě a problematiky technické vybavenosti MČ.


   

   

  Vloženo: 22.8.2007 | odd. pro média OKO MHMP | Přečteno: 7570 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2007