Kambodžan Norodom Sihamoni čestným občanem Prahy

  /zpráva ze 40. jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 14. září 2006/

   

  Návrh na udělení čestného občanství hlavního města Prahy Norodomu Sihamonimu, jako projev úcty a ocenění zásluh o mezinárodní věhlas naší metropole, přínos k rozvoji vzájemných vztahů a budování přátelské spolupráce České republiky a Kambodži, dnes schválili městští zastupitelé. Darem českých knih, především královy oblíbené Babičky Boženy Němcové, a předplatného na Přehled kulturních pořadů v Praze doprovodí primátor Bém udělení čestného občanství, k jehož převzetí přijede Jeho Veličenstvo král Kambodže  Norodom Sihamoni do Prahy v druhé polovině září.

  Norodom Sihamoni se narodil v roce 1953 v Phnompenhu jako syn kambodžského krále. V letech 1962 až 1975 žil v Praze, kde také absolvoval základní školu, vystudoval konzervatoř a balet na Akademii múzických umění. Po ukončení AMU v roce 1975 odešel studovat filmovou vědu do Severní Koreje, o rok později se však vrátil do Kambodži. Zde byl v roce 1970 jeho otec svržen, po skončení občanské války se stal formálně znovu hlavou státu, ale celá rodina byla držena v domácím vězení v Phnompenhu. Ačkoliv byl Norodom Sihamoni vystaven velkému psychickému tlaku a strádání (mj. těžce nesl, když mu byly spáleny všechny české knihy), přesto mohl hovořit o štěstí. Unikl totiž osudu svých pěti sourozenců, kteří byli zabiti stejně jako dva miliony dalších Kambodžanů. Uprchl do Číny, kde krátce pomáhal otci jako tajemník. Později vstoupil do buddhistického kláštera a na půl roku se stal mnichem. Ještě jednou pobýval v KLDR a nakonec se usídlil ve Francii. V Paříži založil taneční školu, kde v 80. a 90. letech vyučoval balet a klasický khmerský tanec. Po podpisu mírové dohody v Kambodži v roce 1992 zastupoval zemi v OSN a od roku 1993 působil jako velvyslanec při UNESCO. Dne 14. 10. 2004 byl rozhodnutím Královské trůnní rady vybrán a dne 29. 10. 2004 v Phnompenhu korunován králem Kambodži. Do Prahy směl znovu přijet až po roce 1989.

  Darem českých knih, především královy oblíbené Babičky Boženy Němcové, a zajištěním pravidelných informací o kulturním dění Praze doprovodí primátor Bém udělení čestného občanství, k jehož převzetí přijede Jeho Veličenstvo kambodžský král Norodom Sihamoni do Prahy v druhé polovině září.

  Norodom Sihamoni hovoří plynně česky, zajímá se o českou kulturu, hudbu, divadlo, v době svého pražského pobytu vystupoval v Národním divadle (Čajkovského Louskáček) a v ČT (dětská opera Brundibár). Prahu považuje za svůj druhý domov, o svém pražském pobytu hovořil s velkým nadšením mnohokrát a při různých příležitostech. K Praze se Norodom Sihamoni hlásí i po svém nástupu na kambodžský trůn v říjnu 2004. Po své korunovaci král mj. prohlásil: „Doufám, že Pražáci jsou hrdí, že se pražský student stal králem“.

  V souvislosti s nástupem na trůn se životopis krále stal předmětem zájmu světových agentur, které zveřejnily řadu informací o jeho pobytu v Praze. Jeho vztah k Praze se stal také tématem rozsáhlých článků a reportáží v tisku Kambodži i sousedního Thajska. Na královských internetových stránkách byl zveřejněn dokument „The Stay of HM King Norodom Sihamoni in Prague 1962 – 1975“.

  Král Norodom Sihamoni je nadstranickou osobností, která má jednoznačnou podporu kambodžského premiéra. Výrazně přispívá k věhlasu hlavního města Prahy i České republiky v zahraničí a  současně má i přímý vliv na zlepšující se diplomatické vztahy Kambodži a České republiky.

   

  V Praze 14. 9. 2006

   


  Oblast zahraniční politiky, koordinace přípravy Strategického plánu hl.m. Prahy, oblast vztahů a spolupráce se Svazem měst a obcí ČR a Asociací krajů ČR, problematika čestných poct a čestného občanství hl.m. Prahy, problematika udílení znaků a praporů městských částí, užití znaku hl.m. Prahy, organizace protidrogové a protialkoholní prevence, koordinace vztahů hl. m. Prahy k městským částem spadá do působnosti primátora hl. m. Prahy MUDr. Pavla Béma

   

   

  Za správnost: Tereza M. Dvořáčková / tel.: 236 002 945
  Vloženo: 14.9.2006 | | Přečteno: 8206 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2007