Rámec pro podporu infrastruktury

  Dokument Rámec pro podporu infrastruktury byl zpracován odborným týmem projektu KAP ve spolupráci s odborem školství a mládeže MHMP. Dokument byl vypracován na základě zadaných metodických... více

  Rámec pro podporu infrastruktury
  Aktualizováno: 11.11.2016  
   

  Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze

  Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze (dále jen KAP) je nástroj pro zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení... více

  Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze
  Aktualizováno: 2.09.2016  
   

  Analýza potřeb území HMP

  Dokument s názvem „Analýza potřeb v hl. m. Praze“ je výchozím dokumentem pro tvorbu KAP a je zpracováván realizačním týmem KAP. Závěry plynoucí z této analýzy budou srovnány s výstupy... více

  Analýza potřeb území HMP
  Aktualizováno: 15.07.2016  
   

  Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti první pomoci za použití zážitkové medicíny na školách

  Projekt byl zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti první pomoci za použití zážitkové medicíny a účastnilo se jej více než 1 162 pedagogických pracovníků pracujících na školách v hlavním... více

  Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti první pomoci za použití zážitkové medicíny na školách
  Aktualizováno: 19.01.2016  
   

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2007