Vstoupit do archivu článků

  Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2017/2018

  Ředitel střední školy nejpozději do 31. ledna 2017 stanoví kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání. Uchazeč nebo zákonný... více

  Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2017/2018
  Aktualizováno: 1.08.2017  
   

  Vyhlášení konkursního řízení na pozici ředitelky/ředitele Střední odborné školy logistických služeb, Praha 9, Učňovská 1/100

  Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění... více

  Vyhlášení konkursního řízení na pozici ředitelky/ředitele Střední odborné školy logistických služeb, Praha 9, Učňovská 1/100
  Aktualizováno: 28.06.2017  
   

  Výsledky: FOTOSOUTĚŽ "LIDICE PRO PRAHU, PRAHA PRO LIDICE"

  Soutěž vyhlašuje Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy – pod záštitou radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropských fondů Ing. Mgr. Ireny Ropkové u příležitosti... více

  Výsledky: FOTOSOUTĚŽ "LIDICE PRO PRAHU, PRAHA PRO LIDICE"
  Aktualizováno: 28.06.2017  
   

  Krajský projekt na téma bezpečnost dětí na internetu

  Pro žáky a studenty je připraveno devět e-learningových lekcí, na které navazuje soutěžní znalostní kvíz. Po správném zodpovězení dvaceti otázek z oblasti bezpečného chování na internetu... více

  Krajský projekt na téma bezpečnost dětí na internetu
  Aktualizováno: 24.05.2017  
   

  NOVÁ Obecně závazná vyhláška o školských obvodech mateřských škol

  Nová obecně závazná vyhláška č. 7/2017 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech mateřských škol více

  NOVÁ Obecně závazná vyhláška o školských obvodech mateřských škol
  Aktualizováno: 27.04.2017  
   

  Systémová podpory výuky ČJ jako cizího jazyka ve 22 MČ HMP

  Seznam škol, které budou poskytovat výuku českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem nad rámec vyučování více

  Systémová podpory výuky ČJ jako cizího jazyka ve 22 MČ HMP
  Aktualizováno: 13.04.2017  
   

  Akce pro veřejnost v rámci oslav významných dnů s tematikou životního prostředí – Den Země 2017

  Hlavní město Praha pořádá ve druhé polovině dubna k oslavám svátku Dne Země 2017 informačně vzdělávací kampaň pro veřejnost zaměřenou na ochranu životního prostředí. více

  Akce pro veřejnost v rámci oslav významných dnů s tematikou životního prostředí – Den Země 2017
  Aktualizováno: 29.03.2017  
   

  NOVÁ Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol

  Obecně závazná vyhláška č. 17/2016 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol více

  NOVÁ Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol
  Aktualizováno: 8.12.2016  
   

  INFORMAČNÍ PŘEHLEDY ŠKOL KE STAŽENÍ

  Katalogy škol a školských zařízení působících na území hlavního města Prahy s informacemi pro přijímací řízení na školní rok 2017/2018. více

  INFORMAČNÍ PŘEHLEDY ŠKOL KE STAŽENÍ
  Aktualizováno: 1.12.2016  
   

  AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

  Projekt pražských základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání. více

  AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP
  Aktualizováno: 23.08.2016  
   

  Publikace Děti venku v přírodě: ohrožený druh?

  Koncem března 2016 proběhla v Praze konference pro odbornou veřejnost na téma kontaktu dětí s přírodou a jeho významu pro zdraví a učení dětí - hlavním výstupem konference je první... více

  Publikace Děti venku v přírodě: ohrožený druh?
  Aktualizováno: 20.05.2016  
   

  Postup v případě žádosti o vydání zápisového lístku na MHMP

  Uchazečům (nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů) s místem trvalého bydliště v Hlavním městě Praha bude zápisový lístek vydáván na odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního... více

  Postup v případě žádosti o vydání zápisového lístku na MHMP
  Aktualizováno: 4.05.2016  
   

  Výsledky grantového řízení v oblasti „Celoměstských programů podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2016“

  Rada hl. města Prahy usnesením č. 602 ze dne 22. 3. 2016 schválila návrh na přidělení grantů v Celoměstských programech podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2016. více

  Výsledky grantového řízení v oblasti „Celoměstských programů podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2016“
  Aktualizováno: 4.04.2016  
   

  Poskytování logopedické péče ve školství

  Na základě Metodického doporučení č. j. 14 714/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství byli ve všech krajích ČR ustanoveni koordinátoři, kteří podle stanovených kompetencí... více

  Poskytování logopedické péče ve školství
  Aktualizováno: 3.11.2014  
   

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2007