Evaluace

Loga_bar.jpg

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České Republiky a rozpočtem hlavního města Prahy


Název projektu

CZ.04.3.07/3.1.00.1/0224 Tvorba evaluačních a autoevaluačních postupů pro ZŠ a SŠ  na území hlavního města Prahy – EVALUACE

Realizace projektu probíhala od 1. 1. 2006  do 30. 9. 2008

 

Rozpočet projektu

·    schválen ve výši    8 512 848,00 Kč

·    čerpán ve výši    7 585 702,50 Kč

 

Příjemce

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hlavního města Prahy

 

Cíl projektu

V rámci projektu byly realizovány evaluační a autoevaluační aktivity na druhém stupni základních škol a na všech typech středních škol hl. m. Prahy. Výsledky testování přinesly důležitou zpětnou vazbu pro samotné žáky, jejich učitele, školy a jejich zřizovatele. Podstatnou součástí projektu bylo vzdělávání pedagogických pracovníků i pracovníků ve veřejné správě v interpretaci výsledků evaluace a v jejich praktickém používání pro zkvalitňování výuky a vzdělávání. Výstupy z projektu budou využívány učitelskou i širší veřejností jako nástroj ke zkvalitnění práce. Na základě analýzy výsledků a sebereflexe budou jednotliví žáci, učitelé, ředitelé škol i zřizovatelé volit strategii vedoucí ke zvýšení kvality a efektivity práce a k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce. Cílem projektu EVALUACE bylo vybudování uceleného systému evaluace a jeho využívání pro zlepšování práce jednotlivých škol i celého vzdělávacího systému.

V rámci projektu byla zpracována publikace „Profily krajů PRAHA – Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze“. Cílem bylo podat ucelený obraz  situace v oblasti pražského vzdělávání. Do publikace byly zahrnuty mimo jiné výsledky žáků z mezinárodním šetření PISA a hlavní zjištění z projektu ÚIV Rychlá šetření. Publikace je určena jak pro odbornou, tak pro širokou laickou veřejnost.

Publikace ke stažení http://skoly.praha-mesto.cz/files/=53485/Profily+kraj%c5%af+-+Praha+1.kor.pdf

Cílová skupina

·    vedoucí a pedagogičtí pracovníci základních a středních škol

·    žáci 2. stupně základních škol

·    žáci středních škol

 

Pro žáky projekt přinesl vyšší perspektivu v oblasti volby vzdělávání a uplatnění po absolvování škol na pracovním trhu. Pro školy projekt přinesl přijetí principu stálého zlepšování a rozvoje kvality s cílem zvyšování efektivity činnosti školy. Projektu se zúčastnili žáci 2. stupně ZŠ, dále studenti středních škol všech typů, učitelé a další pracovníci podílející se na přípravě, organizaci, vyhodnocování, školení a využívání výsledků jednotlivých složek navrhovaného systému.

Partner projektu

Ústav pro informace ve vzdělávání   www.uiv.cz

  • příspěvková organizace přímo řízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
  • v oblasti školství vytváří komplexní datovou základnu, která je tvořena pravidelnými sběry dat z resortního statistického informačního systému. UIV koncipuje, řídí, koordinuje a provádí sběry a zpracování statistických informací i elementárních údajů z oblasti školství.

 

Realizace projektu

Na většinu aktivit projektu byla vyhlášena veřejná zakázka. Dodavatelem se stala firma SCIO  www.scio.cz .

Aktivity  projektu   http://www.scio.cz/kraje/pha/

  • orientační zkouška na podporu kvalifikované volby studia na SŠ
  • přidaná hodnota ve výsledcích středních škol bez maturity
  • vyhledávání žáků s předpoklady k vysokoškolskému studiu
  • hodnocení na úrovni žáka v oblasti středního vzdělávání – přidaná hodnota ve výsledcích středních škol s maturitou

Počet podpořených osob

V projektu bylo testováno celkem 48 754 žáků a proškoleno 238 pedagogických pracovníků.

 

 

 

Vloženo: 1.7.2009 | Jiří Indrák | Přečteno: 5519 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007