Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2018/2019

Ředitel střední školy nejpozději do 31. ledna 2018 stanoví kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání. více

Aktualizováno: 21.03.2018  
 

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2017/2018

Ředitel střední školy nejpozději do 31. ledna 2017 stanoví kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání. Uchazeč nebo zákonný... více

Aktualizováno: 28.02.2018  
 

Postup v případě žádosti o vydání zápisového lístku na MHMP

Uchazečům (nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů) s místem trvalého bydliště v Hlavním městě Praha bude zápisový lístek vydáván na odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního... více

Aktualizováno: 4.05.2016  
 

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007