Informace pro školy zřizované HMP a MČ - financování pozice asistenta pedagoga pro období leden – srpen 2018

Uvedena je informace týkající se postupu při získávání navýšených finančních prostředků na vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou vzděláváni... více

Aktualizováno: 26.10.2017  
 

Seminář Inkluzivní škola v praxi

Odbor školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy pod záštitou Ing. Mgr. Ireny Ropkové, radní pro oblast školství a sociální politiky, pořádal dne 14. 10. 2015 v souvislosti... více

Aktualizováno: 27.10.2015  
 

Informace pro integrující školy – výstupy z projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

Výstupy projektu, v němž spojily síly Univerzita Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni, čtivou formou prezentuje i časopis Škola all inclusive. více

Aktualizováno: 14.07.2015  
 

Navýšení finančních prostředků v souvislosti se vzděláváním dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na období 1.9. – 31.12.2015

Na těchto stránkách naleznete informace týkající se postupu při získávání navýšených finančních prostředků na vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami,... více

Aktualizováno: 23.04.2015  
 

Podpora žákům se zdravotním postižením v Praze

Hlavní město Praha v souladu se zněním Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, článku 24 přijímá zodpovědnost k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a bezplatnému základnímu... více

Aktualizováno: 15.05.2013  
 

Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák se zdravotním postižením

Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák se zdravotním postižením více

Aktualizováno: 22.08.2011  
 

Klady a zápory integrace z pohledu psychologa

V posledních letech se problematika integrace dětí se zdravotním postižením stává i u nás – se zpožděním oproti světu – živým, diskutovaným a řešeným problémem. Zakladatel a klasik... více

Aktualizováno: 21.06.2010  
 

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007