Výzva k podávání podkladů pro zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2020 - 2024

Obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při vyhodnocování a aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2019 – 2020 (dále jen „Dlouhodobý... více

Aktualizováno: 19.07.2019  
 

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007