Souhlas k využití asistenta pedagoga

Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga ke stažení více

Aktualizováno: 26.10.2017  
 

Informace pro školy zřizované HMP a MČ - financování pozice asistenta pedagoga pro období leden – srpen 2018

Uvedena je informace týkající se postupu při získávání navýšených finančních prostředků na vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou vzděláváni... více

Aktualizováno: 26.10.2017  
 

Seminář Inkluzivní škola v praxi

Odbor školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy pod záštitou Ing. Mgr. Ireny Ropkové, radní pro oblast školství a sociální politiky, pořádal dne 14. 10. 2015 v souvislosti... více

Aktualizováno: 27.10.2015  
 

POZVÁNKA na seminář „Inkluzivní škola v praxi“

Odbor školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy zve ředitele a výchovné poradce základních škol zřizovaných městskými částmi na seminář „Inkluzivní škola v praxi“.  více

Aktualizováno: 1.10.2015  
 

Informace pro integrující školy – výstupy z projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

Výstupy projektu, v němž spojily síly Univerzita Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni, čtivou formou prezentuje i časopis Škola all inclusive. více

Aktualizováno: 14.07.2015  
 

Podpora žákům se zdravotním postižením v Praze

Hlavní město Praha v souladu se zněním Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, článku 24 přijímá zodpovědnost k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a bezplatnému základnímu... více

Aktualizováno: 15.05.2013  
 

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007