Školská poradenská zařízení

Školská poradenská zařízení zajišťují pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Školská poradenská zařízení spolupracují s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi.

Školskými poradenskými zařízeními jsou:

  • pedagogicko-psychologická poradna
  • speciálně pedagogické centrum


Seznam školských zařízení na území hl. m. Prahy

Seznam pedagogicko-psychologických poraden na území hl. m. Prahy
Seznam speciálně pedagogických center na území hl. m. Prahy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 21.11.2014 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 26396 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007