Uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

  Odbor školství a mládeže MHMP vydává na základě § 108 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném... více

  Uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
  Aktualizováno: 28.08.2018  
   

  Školský rejstřík

  Formuláře a pokyny k zařazení a změnám v rejstříku škol a školských zařízení více

  Školský rejstřík
  Aktualizováno: 21.06.2016  
   

  Potvrzení o zaměstnání ve školství

  formuláře, náležitosti, doklady, lhůty k vyřízení, forma vyřízení na MHMP... více

  Potvrzení o zaměstnání ve školství
  Aktualizováno: 29.09.2015  
   

  Postup v případě žádosti o vydání zápisového lístku na MHMP

  Uchazečům (nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů) s místem trvalého bydliště v Hlavním městě Praha bude zápisový lístek vydáván na odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního... více

  Postup v případě žádosti o vydání zápisového lístku na MHMP
  Aktualizováno: 4.05.2016  
   

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2007