Opatření ke koronaviru ze dne 10. 3. 2020

  V návaznosti na mimořádná opatření MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN dne 10. 3. 2020 a MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020, která vydalo Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme:

  Hlavní město Praha po jednání Bezpečnostní rady HMP s účinností od 10. 3. 2020 pro jednotlivé druhy škol a školských zařízení zřizovaných HMP informuje o následujících opatřeních:

  ·    Bezpečnostní rada HMP v tuto chvíli nedoporučuje uzavření základních uměleckých škol ani domů dětí a mládeže; pořádání hromadných akcí se řídí Mimořádným opatřením MZDR č.j. 10666/2020-1/MIN/KAN.

  ·    Činnost Akademie umění a kultury pro seniory se zastavuje.

  ·    Bezpečnostní rada HMP nedoporučuje uzavření mateřských škol, jeslí a dětských skupin.

  ·    Domovy mládeže: činnost se zastavuje.

  ·    Základní školy speciální: zastavuje se výuka včetně zajištění školských služeb (školní družina, školní klub, školní jídelna).

  ·    Dětské domovy fungují bez omezení, vyjma režimu uvedeného v opatření MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN.

  ·    Školská poradenská zařízení: na jejich činnost se omezení nevztahují, od klientů doporučujeme vyžadovat prohlášení o aktuálním zdravotním stavu (viz příloha).

  ·    Školy při nemocnici: na jejich činnost se vztahuje výše uvedené opatření Ministerstva zdravotnictví 10676/2020-1/MIN/KAN.

  ·    Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky: zastavit činnost pomaturitních kurzů.

  ·    Akce škol (např. lyžařské kurzy): probíhající akce mohou být dokončeny; u dalších naplánovaných akcí doporučujeme zvážit jejich uskutečnění.

  ·    Nostrifikační zkoušky se konají podle rozhodnutí ředitele školy.

  ·    Rozsah provozování doplňkové činnosti je v kompetenci ředitele školy.

  Dále uvádíme, že MŠMT rozhodne podle vývoje situace cca za dva týdny o případném posunutí přijímacích zkoušek na střední školy. Maturitních a dalšílch zkoušek se toto týká analogicky. 

  Bezpečnostní rada HMP dala pro školy a jejich učitele doporučení, aby žákům připravili domácí výuku a pravidelně jim zasílali učivo a úkoly.

  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví se týká pouze žáků a studentů, na zaměstnance se nevztahuje. Zaměstnanci školy, školského zařízení se řídí pokyny zaměstnavatele a je na uvážení ředitele, jak bude v rámci svých kompetencí a v souladu s příslušnými zákony postupovat.

  Doporučujeme ředitelům škol a školských zařízení sledovat webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí.

  Další informace budeme poskytovat průběžně s ohledem na vývoj situace.

  Přílohy:

  1. Mimořádné opatření MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN

  2. Mimořádné opatření MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN

  3. Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol (MŠMT)

  4. Vzor Prohlášení o aktuálním zdravotním stavu

   

  Vloženo: 10.3.2020 | Pavel Dvořák | Přečteno: 671 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2007