DO 30. 4. 2020 PŘIHLÁŠKY! MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ PRO UČITELE NĚMECKÉHO JAZYKA POŘÁDANÝ NA BAVORSKÉM INSTITUTU PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V GARS AM INN

  Aktualizace: 16. 4. 2020

  Na základě informací z MŠMT ČR bychom Vás rádi informovali, že bavorská strana počítá s konáním semináře pro učitele němčiny na SOU, ZŠ, SŠ, gymnáziích a VOŠ v Gars am Inn ve dnech 6. – 10. července 2020. Ubytování je v 1-lůžkových pokojích na zámečku redemptoristů v Gars am Inn a doprava je zajištěna osobními auty/minivany MŠMT a DZS. Pobytové náklady i doprava (Praha- Gars a zpět) jsou hrazeny z prostředků obou ministerstev školství.

  Termín pro podávání přihlášek byl prodloužen do 30. 4. 2020. Informace k semináři a k podávání přihlášek jsou zveřejněny na naší webové stránce: https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/pro-ucitele-nj/.

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Bavorským státním ministerstvem pro vyučování a kultus nabízí učitelům německého jazyka účast na semináři Bavorského institutu pro další vzdělávání učitelů v Gars am Inn v termínu od 6. 7. do 10. 7. 2020. Seminář je určen vyučujícím německého jazyka, kteří působí na základních školách, gymnáziích, středních odborných učilištích, středních odborných školách a vyšších odborných školách v České republice. Seminář bude zaměřen především na didaktiku a metodiku (němčina jako cizí jazyk) a reálie (včetně úvodu do školského systému). Diskutována budou taktéž aktuální společenská a kulturní témata. Program pro rok 2020 bude zaslán elektronicky účastníkům vybraným v rámci výběrového řízení. Bavorská strana hradí pobytové náklady (ubytování a stravování), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hradí cestovní náklady z Prahy do Gars am Inn a zpět. Společná cesta účastníků bude organizována Domem zahraniční spolupráce.

  Přihlášení na seminář zahrnuje (je nutné splnit oba body):

  1.    Elektronickou registraci, ve které uvedete požadované osobní údaje a předchozí stipendijní pobyty a stáže ve Spolkové republice Německo,

  2.    Zaslání následujících písemných materiálů poštou na adresu DZS:

  a.    Motivační dopis v německém jazyce se zdůvodněním, proč se na seminář hlásíte (cca 1 strana A4),

  b.    profesní životopis v německém jazyce – strukturovaný,

  c.    potvrzení včetně doporučení ředitele školy ZDE.

  Základní informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT (viz http://sdv.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-ozpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem).

  Elektronickou registraci i zaslání písemných materiálů poštou je třeba provést nejpozději do 9. 4. 2020 (rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu: Dům zahraniční spolupráce Mgr. Eva Šimková Akademická informační agentura Na Poříčí 1035/4 110 00 Praha 1 Písemné materiály je též možné doručit osobně do podatelny DZS. Na neúplné nebo pozdě doručené přihlášky nebude brán zřetel.

  Výběrové řízení proběhne v dubnu 2020 a o jeho výsledku budou uchazeči a uchazečky informováni/informovány e-mailem. Kontaktní osoba: Mgr. Eva Šimková, e-mail: eva.simkova@dzs.cz, nebo na: aia@dzs.cz, tel.: 221 850 507

  Vloženo: 10.3.2020 | Aktualizováno: 16.4.2020 | Pavel Dvořák | Přečteno: 274 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2007