Výběrové řízení na pozici: specialista / specialistka stížností v odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy (kód 0199)

  Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, v platové třídě 11 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb. Plný pracovní úvazek. Nástup dle dohody.  

  Bližší informace o podmínkách výběrového řízení naleznete na  www.praha.eu v rubrice „Volná pracovní místa“ a na úřední desce Magistrátu hl. města Prahy.

  Přihlášku  s  požadovanými  doklady  je  nutno  doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 4. února 2019 v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

  Požadujeme

  ·    vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

  ·    znalost zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění

  ·    znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  ·    znalost zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění

  ·    znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

  ·    dobrá znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, Internet)

  • komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
  • organizační schopnosti
  • samostatnost a zodpovědný přístup

  Výhodou

  ·    zkušenosti s vyřizováním stížností a petic / znalost procesní (formální) stránky vyřizování stížností

  ·    znalost zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění

  ·    praxe v samosprávě či státní správě

  Vítána

  ·    úspěšně složená zkouška podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, pro výkon správní činnosti na úseku školství (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru, případně předložit doklad o uznání rovnocennosti vzdělání)

  Nabízíme

  ·    stabilní zázemí úřadu územní samosprávy s pracovištěm v centru Prahy

  ·    pružnou pracovní dobu

  ·    osobní příplatek po zkušební době

  ·    podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku

  ·    5 týdnů dovolené

  ·    3 dny zdravotního volna (sick days)

  ·    příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)

  ·    podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina

  ·    příspěvek na stravování formou stravenek

  ·    příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na kulturní a sportovní vyžití

      … a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

  Stručná náplň práce

  Metodická, poradenská a konzultační činnost v oblasti školství.

  Podíl na přípravě a zpracovávání návrhů obecně závazných vyhlášek hlavního města Prahy za odvětví školství, zpracování připomínek k návrhům obecně závazných vyhlášek hlavního města Prahy, k vyhláškám a zákonům.

  Spolupráce při šetření právních záležitostí.

  Poskytování konzultací školám a školským zařízením v působnosti odboru,

  Kontrolní činnost dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a šetření u škol a školských zařízení zřizovaných hlavním městem Prahou. 

  Vyřizování stížností na postup ředitelů škol a školských zařízení.

  Provádění šetření k obsahu stížností.

  Spolupráce s Českou školní inspekcí a MŠMT.

  Vyhodnocování jednotlivých šetření a přijímá odpovídající opatření.

  Sledování realizace opatření uložených k nápravě zjištěných nedostatků ve školách a školských zařízeních.

  Výkon spisové služby.
  Vloženo: 22.1.2019 | Pavel Dvořák | Přečteno: 1777 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2007