Systémová podpory výuky ČJ jako cizího jazyka ve 21 MČ HMP

 

Systémová podpory výuky ČJ jako cizího jazyka ve 21 MČ HMP, seznam škol, které budou poskytovat výuku českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem nad rámec vyučování

 

Jedná se o pokračující projekt sítě škol, které poskytují výuku ČJ jako cizího jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Tato výuka je přístupná žákům s OMJ, pro něž neprobíhá výuka v jejich kmenové škole. Je poskytována výuka ČJ – 1x týdně 2 vyučovací hodiny (nebo ekvivalent počtu hodin v intenzivnější formě, pokud je základní výuka ČJ hrazena z jiných zdrojů a dostupná všem žákům ze správního území MČ). Vzhledem k povaze potřeby zajištění výuky (informace z terénu) je žádoucí, aby do kurzů měli přístup jak žáci cizinci, tak žáci, kteří neovládají dostatečně český jazyk, protože pochází z cizojazyčné rodiny, ale zároveň mají české občanství, tzn. celá skupina žáků s OMJ. Realizace výuky českého jazyka pro žáky s OMJ  je zaštítěna odbornou supervizí.

Pro vstup do kurzu je nutno kontaktovat školu a domluvit podrobnosti osobně.

V případě nejasností se obracejte na odbor školství a mládeže MHMP, Mgr. Halku Smolovou Závorovou, tel. 23 600 5253, e-mail halka.smolova.zavorova@praha.eu

škola

ředitel

Praha 1

Základní škola nám. Curieových, se sídlem Praha 1, náměstí Curieových 886/2

Mgr. Tereza Martínková

tereza.martinkova@zscurie.cz

tel. 224 890 189,

 

Praha 2

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10, se sídlem Praha 2, Resslova 308/10

Mgr. Jaroslav Procházka

reditel@zsressl.cz

tel. 224923700

Praha 3

Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200

Mgr. Jiří Kopecký

kopecky@lupacovka.cz

tel.: 222 715 691

 

Praha 4

Základní škola, Praha 4, Jižní IV.

Mgr. et Bc. Daniel Kaiser

reditel@zsjizni.cz

tel. 272763368

Praha 5

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060

Mgr. Radmila Jedličková

tel. 257 329 382

reditelka@zsgraficka.cz

Praha 6

Základní škola Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52

Bc. Mgr. Anna Niklová

tel. 220 517 391

anna.niklova@zsmarjanka.cz

 

Praha 8

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6

Mgr. Jan KORDA

tel: 221 779 670

reditel@zs-ln.cz

Praha 9

Základní škola Špitálská, Praha 9, Špitálská 789/4

PaedDr. Alena Nídlová

nidlova@zs-spitalska.casablanca.cz

Praha 10

Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950

Mgr. Jana Frojdová

tel: 271 746 944

jana.frojdova@zsvrsovicka.cz

Praha 11

Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022

Mgr. Dagmar Havlíčková

tel. 272926315

havlickova@zsposepneho.cz

Praha 12

Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12

PaedDr. Iva Cichoňová

cichonova@zsangel.cz

Praha 13

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744

PaedDr. František Hanzal

tel.: 251 091 650

hanzal@zstravnickova.cz

Praha 14

Základní škola, Praha 9  - Černý Most, Vybíralova 964

Mgr. Jaroslav Šupka

reditel@zsvybiralova.cz

Praha 15

Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí 391

Mgr. Jitka Urbánková
urbankova@zsvn.cz

tel. 274 865 039

Praha 16

Základní škola Praha –Radotín, se sídlem Loučanská 1112/3

Mgr. Zdeněk Stříhavka

skola-radotin@seznam.cz

tel.: 227 031 053

Praha 17

Základní škola genpor. Františka Peřiny, Praha - Řepy, Socháňova 1139

Jarmila Pavlišová

zssoch@volny.cz

tel. 235317295

Praha 18

Základní škola Fryčovická, Fryčovická 462, Praha 9 - Letňany

Mgr. Bc. Hana Nytrová

tel. 266 722 636

 nytrova@zsfrycovicka.cz

Praha 19

Základní škola Praha – Kbely, se sídlem Albrechtická 732/1,

Kbely, 197 00 Praha 9

Mgr. Bc. Květoslav Přibil

pribil@skola-kbely.cz

 

Praha 20

Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice,

Ratibořická 1700

PhDr. Ing. Hana Kindlová

reditelka@zs-hp.cz

tel. 281 927 650

Praha 21

 

Masarykova základní škola, Praha 9 - Klánovice, Slavětínská 200

PaedDr. Michal Černý

tel. 281962193

cerny@zs-kl.cz

Praha 22

Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630

Mgr. Ivana Vodičková

tel.: 267 713 530 
Ivana.Vodickova.ZS@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 13.4.2017 | Aktualizováno: 26.3.2019 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 6580 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007