Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2017/2018

Ředitel střední školy nejpozději do 31. ledna 2017 stanoví kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (dále jen „uchazeč“) si může pro 1. kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky, pro další kola přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. Uchazeč podává přihlášku s požadovanými náležitostmi přímo řediteli vybrané školy do 1. března 2017!

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky se koná vždy pro obory vzdělání s maturitní zkouškou (vyjma zkráceného studia a oborů vzdělání s talentovou zkouškou – skupina oborů 82 Umění a užité umění), a to ve 2 termínech. Přípravu jednotných písemných testů zabezpečuje Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání – CERMAT.

Termíny:

Studium

Řádný termín testů

    čtyřleté

12. 4. 2017
19. 4. 2017

šestileté a osmileté

18. 4. 2017
20. 4. 2017 

 

Náhradní termín – 11. 5 a 12. 5. 2017. Termíny jednotné zkoušky včetně náhradního termínu stanoví MŠMT do 30. 9. předchozího kalendářního roku.

Ředitel školy může v kritériích dále stanovit 2 termíny pro školní přijímací zkoušku (její obsah a formu stanovuje ředitel školy).

Každý uchazeč může písemný test jednotné zkoušky konat dvakrát (2 přihlášky), v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí a ve druhém stanoveném termínu na škole uvedené na přihlášce ve 2. pořadí.

Nejpozději 28. 4. 2017 Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole. 

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu jednotné zkoušky.

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí nejméně 60 %, u oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou 40 %.

Ředitel školy může v rámci kritérií pro přijetí stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce nebo školní přijímací zkoušce.

Jednotná zkouška se pro další kola přijímacího řízení nekoná. V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení může (nemusí) ředitel školy zohlednit výsledky jednotné zkoušky; současně určí náhradní způsob hodnocení v případě uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali.

Obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou koná talentovou zkoušku (v termínech od 2. 1. do 15. 2. 2017) i jednotnou zkoušku.

Pro obory vzdělání s výučním listem (nekonají jednotnou zkoušku) se konají přijímací zkoušky v období od 22. do 30. 4. 2017, resp. se zveřejňují výsledky, pokud se přijímací zkouška nekoná.

Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou nebo konzervatoře není dotčeno právo uchazeče podat 2 přihlášky ke vzdělávání ve střední škole do 1. března 2017.

Další informace naleznete zde

Přehled volných míst: střední školy zřizované HMP - stredni skoly-2017-2018.xls

Přehled volných míst: střední školy jiných zřizovatelů - soukrome-2017-2018.xls

Přehled volných míst: obory vzdělání s talentovou zkouškou - talentovky 2017-2018.xls

Vloženo: 30.1.2017 | Aktualizováno: 28.2.2018 | Dariana Medová | Přečteno: 16483 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007