Rámec pro podporu infrastruktury

  Dokument Rámec pro podporu infrastruktury byl zpracován odborným týmem projektu KAP ve spolupráci s odborem školství a mládeže MHMP. Dokument byl vypracován na základě zadaných metodických postupů, které připravil Národní ústav pro vzdělávání. Tento dokument byl sestaven na základě agregovaných dat z dotazníkového šetření ve školách (SŠ a VOŠ) v hlavním městě Praze. Rámec pro podporu infrastruktury slouží jako seznam projektových návrhů, pro něž bude žádána finanční podpora z OP PPR a OP VVV. Dokument je zpracován formou tabulky, kde každý projektový záměr je přiřazen k příslušné intervenci KAP (jeden projekt může zasáhnout do více intervencí).

  Z Rámce pro podporu infrastruktury nevyplývá žádný závazek hl. m. Prahy pro čerpání finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy na uvedené projektové návrhy.

  Rámec pro podporu infrastruktury byl projednán bez výhrad na řádném plenárním zasedání Pracovní skupiny vzdělávání, které probíhalo dne 22. 9. 2016 v Rezidenci primátorky hl. m. Prahy. Pracovní skupina vzdělávání byla ustanovena usnesením Rady HMP č. 1129 ze dne 10. 5. 2016.

   

  Rámec pro podporu infrastruktury byl schválen usnesením Zastupitelstva HMP č. 20/25 dne 20. 10. 2016.

  KE STAŽENÍ: RAMEC PRO PODPORU INFRASTRUKTURY

  logolinka_OPVVV.jpg

  Vloženo: 11.11.2016 | Aktualizováno: 7.3.2017 | Pavel Dvořák | Přečteno: 2596 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2007