Schválené příspěvky na realizaci PODPORY OV k žádostem k 8. září 2016

Na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1430 ze dne 17. 6. 2014, kterým byl schválen systém podpory odborného školství – dokument „Podpora odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2014 – 2017“ (dále jen „Podpora OV“), byly doručeny odboru školství a mládeže MHMP žádosti středních odborných škol o finanční příspěvek na realizaci jednotlivých aktivit Podpory OV, vyjmenovaných ve výše uvedeném schváleném dokumentu. Odbor školství a mládeže MHMP vyhověl vybraným žádostem o finanční příspěvek, které splňovaly podmínky systému Podpory OV.

Souhrnný přehled zapojených škol a přidělené částky na realizaci aktivit Podpory OV tvoří přílohu této zprávy:

TiskR-23370-Usnesení Rady HMP - PDF eBook-Usnesení č.2575 (VEŘEJNÉ) [TED].pdf

Vloženo: 19.10.2016 | Pavel Dvořák | Přečteno: 3205 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007