Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze

  logolinka_OPVVV.jpg

  Název projektu: Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze
  Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289
  Zahájení projektu: 1. 2. 2016
  Ukončení projektu: 30. 07. 2021
  Celkové náklady na projekt: 24 078 129,60 Kč

  Projekt je realizován v rámci Výzvy č. 02_15_002 v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

  Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze (dále jen KAP) je nástroj pro zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. KAP bude prioritně zaměřen na oblasti vzdělávání, přímo se týkající

  regionálního trhu práce a inovací v hl. m. Praze. KAP bude zpracován realizačním týmem složeným z pracovníků Odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy ve spolupráci s odborným garantem z Národního ústavu vzdělávání.

  Z pohledu školské soustavy bude KAP zaměřen zejména na střední a vyšší odborné školy a organizace zájmového a neformálního vzdělávání mládeže v hlavním městě Praze. Mezi těmito tématy je i oblast polytechnického vzdělávání, kariérového poradenství a podpory podnikavosti.

  KAP v hlavním městě Praze pak má přispět především k:

  - zavedení priorit vzdělávací politiky MŠMT a kraje do praxe škol

  - začlenění dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol

  - rozvoji funkčních partnerství v území, která umožní/usnadní realizaci dalších náročných intervencí v

  území (inkluze, podpora marginalizovaných skupin, kvalita vzdělávání, spolupráce škol a trhu práce,

  podpora odborného vzdělávání na středních školách a vyšších odborných školách ve všech jeho aspektech) - propojení škol a dalších subjektů, které se následně mohou zapojit jako partneři do realizace aktivit v projektech jednotlivých škol.

  V rámci KAP bude dle závazných postupů OP VVV řešeno 7 povinných prioritních oblastí a další nepovinná témata podle územních specifik kraje:

  Povinná témata:

  • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (také pro oblast ZŠ, minoritně pro MŠ)
  • Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání) - také pro oblast MŠ a ZŠ
  • Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů
  • Rozvoj kariérového poradenství - také pro oblast ZŠ
  • Rozvoj škol jako center celoživotního učení
  • Podpora inkluze
  • Infrastruktura (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání - také pro ZŠ, podpora center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání)

  Nepovinná témata podle územních specifik kraje:

  • rozvoj výuky cizích jazyků,
  • ICT kompetence,
  • čtenářská a matematická gramotnost,
  • ostatní témata důležitá pro školy/kraj

  V rámci realizace projektu proběhne příprava, realizace a vyhodnocení Krajského akčního plánu, a to ve dvou cyklech: v období 2016-2018 a v období 2019-2021.

   

  Vloženo: 5.5.2016 | Aktualizováno: 2.9.2016 | Pavel Dvořák | Přečteno: 22967 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2007