Schválené příspěvky na realizaci PODPORY OV k žádostem k 7. září 2015

Na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1430 ze dne 17. 6. 2014, kterým byl schválen systém podpory odborného školství – dokument „Podpora odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2014 – 2017“ (dále jen „Podpora OV“), byly doručeny odboru školství a mládeže MHMP žádosti 24 středních odborných škol o finanční příspěvek na realizaci jednotlivých aktivit Podpory OV, vyjmenovaných ve výše uvedeném schváleném dokumentu. Odbor školství a mládeže MHMP vyhověl vybraným žádostem o finanční příspěvek, které splňovaly podmínky systému Podpory OV.

Souhrnný přehled zapojených škol a přidělené částky na realizaci aktivit Podpory OV tvoří přílohu této zprávy:.

Usnesení_Rady_HMP_-_PDF_eBook-Usnesení_č.2497_(VEŘEJNÉ).pdf

 

Vloženo: 14.10.2015 | Pavel Dvořák | Přečteno: 4384 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007