Slavnostní imatrikulace žáků prvních ročníků oborů středního odborného vzdělání s výučním listem

Ve středu 1. října 2015 se uskuteční od 9:30 hodin v Obecním domě v Praze již šestá imatrikulace žáků prvních ročníků oborů středního odborného vzdělání s výučním listem. Slavnostní akt zapsání nových adeptů řemeslných profesí v hlavním městě Praze proběhne za předsednictví radní hlavního města Prahy pro oblast školství a sociální politiku Ing. Mgr. Ireny Ropkové. Slavnostní slib, budou žáci skládat do rukou viceprezidenta Hospodářské komory České republiky Romana Pommera. V předsednictvu rovněž usedne předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání Ing. Patrik Nacher.

Imatrikulace se zúčastní více než 1800 žáků z celkem 21 pražských středních odborných škol.

Slavnostní imatrikulace žáků škol s obory vzdělání s výučním listem je součástí kampaně hlavního města Prahy ŘEMESLO ŽIJE!, která má ambice vrátit řemeslným oborům jejich lesk a dřívější společenskou prestiž.

Podpora odborného vzdělávání v hlavním městě Praze – více informací na portálu školství: http://skoly.praha-mesto.cz/Pro-skoly/Podpora-odborneho-vzdelavani

Imatrikulace je slavnostní akt vyjadřující přijetí studenta do školní obce (v rámci univerzit akademické obce) a její součástí je imatrikulační slib studenta. Významem z lat. in-matriculo – „zapisuji do seznamu“ – je imatrikulace de facto zápisem do úředního seznamu.

Akce probíhá:

-    Obecní dům v Praze – Smetanova síň

-    dne 1. 10. 2015 v časech: 9:30 a 11:00 (program pro žáky)

Vloženo: 25.9.2015 | Pavel Dvořák | Přečteno: 4020 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007