AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

  Projekt pražských základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání

  Rada hlavního města Prahy dne 25. 8. 2015 schválila záměr založení sítě Akademie umění a kultury pro seniory HMP na 6 základních uměleckých školách zřizovaných hlavním městem Prahou. Akademie umění a kultury pro seniory HMP poskytuje lidem v postproduktivním věku, tj. seniorům („55 +“), odborné studium v těchto uměleckých oborech:

  ·    hudební

  ·    výtvarný

  ·    taneční

  ·    literárně-dramatický

  Vzdělávání v Akademii umění a kultury HMP je seniorským studentům poskytováno zdarma!

  Na základě zvýšeného zájmu ze strany cílové skupiny (seniorů) byla Akademie rozšířena o dalších 6 základních uměleckých škol. Zájemci se mohou hlásit do tříletých kurzů v průběhu září, výuka bude zahájena v měsíci říjnu 2016 na níže uvedených školách

  ·    Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12

  (tel. 222 319 507, email: info@zus-biskupska.cz; www.zus-biskupska.cz)

  ·    Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21

  (tel. 221 590 350, email: info@zusihurnika.cz; www.zusihurnika.cz)

  ·    Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B

  (tel. 233 352 722, email: tengler@zuspraha6.net, www.zuspraha6.net)

  ·    Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16

  (tel. 220 875 863, email: zuspraha7.simackova@gmail.com, www.zuspraha7.cz)

  ·    Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150

  (tel. 286 587 747. email: zus@taussigova.cz, www.taussigova.cz)

  ·    Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1

  (tel. 266 12 726, email: zus@234.cz, www.umeleckaskola.cz)

  Akademie umění a kultury pro seniory HMP je realizována v prostorách již existujících základních uměleckých škol zřizovaných HMP. Vzdělávání v uměleckých oborech je personálně zabezpečeno kvalifikovanými pedagogy jak z řad pedagogických pracovníků ZUŠ, tak specializovanými lektory. V dopoledních hodinách budou využívány vybavené učebny, mohou být zapůjčovány hudební nástroje, apod. Výuka probíhá formou didakticky přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk, přednášek, cvičení, seminářů, návštěv koncertů a představení, rozdělených do pololetních částí. Jedná se o vzdělávání, jehož absolvováním se nezískává stupeň vzdělání.

   „Cílem ojedinělého projektu je podnítit v seniorech zájem o aktivní trávení volného času a seberealizaci, zapojit je do kulturního a sociálního života v metropoli a rovněž posílit jejich duševní i fyzickou kondici, k čemuž umění a kultura výrazně pomáhají. Akademie vhodným způsobem doplní stávající síť sociálních služeb o nástroj zkvalitňování života osob v důchodovém věku,“ vysvětlila
  Ing. Mgr. Irena Ropková, radní HMP pro oblast školství a sociální politiku (Pražský deník, 26. 8. 2015).

  Od října 2015 tříleté kurzy již probíhají na níže uvedených školách:

  ·    Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

  ·    Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673

  ·    Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova 19

  ·    Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, se sídlem Praha 6, Půlkruhová 99

  ·    Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11

  Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8

  KE STAŽENÍ:

  PLAKÁT: plakát k článku o Akademii.pdf

  ZÁMĚR: Záměr Akademie umění a kultury pro seniory HMP.pdf

  Vloženo: 16.9.2015 | Aktualizováno: 23.8.2016 | Pavel Dvořák | Přečteno: 13366 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2007