Informace pro školy: Upřesnění informací k stipendijnímu programu

Stipendijní program pro vybrané obory vzdělání s výučním listem schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1430 ze dne 17. 6. 2014. Zároveň s tím byl schválen vzorový stipendijní řád.

Schématický postup přihlášení školy do stipendijního programu:

1) Ředitel školy na standardizovaném formuláři přihlásí svou školu do stipendijního programu. Do formuláře vypíše obory vzdělání, které škola přihlašuje. Je však nutné dbát na to, aby obory vzdělání s výučním listem odpovídaly těm, které jsou zahrnuty do stipendijního programu.

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ ZDE: formular_zadosti_podpora_ov.xlsx

2) V souladu s ustanovením §30 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - dále jen "školský zákon", ředitel školy vydá stipendijní řád. Stipendijní řád musí obsahovat všechna ustanovení „vzorového stipendijního řádu“, který schválila Rada HMP ve výše uvedeném usnesení. Zároveň ředitel školy doplní stipendijní řád o další kritéria, která určí ředitel školy, a která jsou v souladu se schválenými pravidly stipendijního programu, rovněž schválenými Radou HMP v usnesení č. 1430 ze dne 17. 6. 2014.

3) V souladu s §168 odst. 1 písm. c) školského zákona musí vydaný stipendijní řád schválit školská rada.

4) Stipendijní program bude v přihlášené škole účinný od doby schválení stipendijního řádu školskou radou!

5) Stipendijní program se bude vztahovat na všechny žáky, kteří splňují podmínky stipendijního programu, stipendijního řádu a jsou žáky prezenční formy studia ve všech ročnících. Doposud uváděná „náběhová“ doba stipendijního programu pouze pro první ročníky tak neplatí.

USNESENÍ RADY HMP KE STAŽENÍ ZDE: http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=200720

(Stipendijní program tvoří přílohu č. 1 dokumentu Podpora odborného vzdělávání na území hl. m. Prahy v letech 2014 – 2017.)

Vloženo: 15.10.2014 | Pavel Dvořák | Přečteno: 2651 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007