Prestiž a perspektivy učňovského školství

 

95% absolventů našich základních škol pokračuje ve vzdělávání i po splnění povinné školní docházky. Jejich cílem je získání odborné kvalifikace uznávané trhem práce. Struktura středního odborného vzdělávání prochází, stejně jako celá naše vzdělávací soustava, velkými změnami. Cílem je posílení prestiže učňovského školství. Současně s reformou maturit se již čtvrtým rokem připravují nové závěrečné zkoušky v tříletých učebních oborech s výučním listem. Průběh a výsledek příprav garantuje Národní ústav odborného vzdělávání v rámci končícího projektu Kvalita I, na němž se podílí Evropský sociální fond.

Dosud si každá škola určovala sama obsah zkoušek a jejich úroveň se proto až výrazně lišila. Nové pojetí je založeno na spolupráci mezi odborníky z NÚOV, školami a zaměstnavateli. Ti všichni se musí dohodnout na tom, co je nejpodstatnější pro každý obor, a to se pak stává obsahem jednotného zadání. Toto zadání má zohlednit, co je pro obor podstatné a co budou absolventi potřebovat pro výkon svého povolání. Výsledky zkoušek prováděných na různých školách tak budou mnohem lépe srovnatelné. Použití jednotného zadání umožní školám porovnání úrovně absolventů v rámci oboru. Pro tyto potřeby vzniká Národní soustava kvalifikací, která bude zahrnovat standardy popisující úplné i dílčí kvalifikace především pro potřeby zaměstnavatelů. To povede ke srovnatelnosti a srozumitelnosti závěrečných zkoušek pro zaměstnavatele v celoevropském měřítku. Úspěšným zakončením odborného vzdělávacího programu získává absolvent střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou. Střední odborná učiliště poskytují kvalifikaci ve dvouletých a tříletých oborech. V čtyřletých oborech ukončených maturitní zkouškou poskytují střední odborná učiliště kvalifikaci k náročnějším povoláním a k funkcím provozního charakteru a současně otvírají cestu k vysokoškolskému vzdělávání. Střední odborná učiliště mohou také poskytovat roční a dvouleté programy pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku, nebo 9. ročník nedokončili úspěšně, dále pro mládež se speciálními vzdělávacími potřebami a absolventy praktických a speciálních škol (dříve zvláštních a pomocných).

Absolventi učebních oborů nacházejí uplatnění v zaměstnaneckém poměru v České republice, v zemích Evropské unie, i jako osoby samostatně výdělečně činné. Největší zájem je o absolventy následujících učebních oborů. V těchto profesích je v současné době největší nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.

 

ŘEMESLO ŽIJE!

 

Vloženo: 3.3.2009 | Administrator, OPR | Přečteno: 23531 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007