Postup v případě žádosti o vydání zápisového lístku na MHMP

PO DOBU TRVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM ONEMOCNĚNÍ COVID-19 BUDOU ŽÁDOSTI O ZÁPISOVÝ LÍSTEK VYŘIZOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM POŠTOVNÍCH SLUŽEB!

Úřad funguje pro veřejnost v omezeném režimu!

Uchazečům (nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů) s místem trvalého bydliště v hlavním městě Praze bude zápisový lístek vydáván na odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy, a to na základě vyplněné žádosti o vydání zápisového lístku a předložení dokladu potvrzujícího totožnost žadatele a jeho trvalé bydliště, resp. místo pobytu u cizích státních příslušníků.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole (a to i v případě vydání náhradního zápisového lístku nebo na přijetí na víceleté gymnázium).

Zápisové lístky lze osobně vyzvednout po domluvě s pracovištěm odboru školství, mládeže a sportu MHMP – Praha 1, Jungmannova 35/29.

PO DOBU TRVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM ONEMOCNĚNÍ COVID-19 BUDOU ŽÁDOSTI O ZÁPISOVÝ LÍSTEK VYŘIZOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM POŠTOVNÍCH SLUŽEB!

Úřední hodiny: Úřad funguje pro veřejnost v omezeném režimu!

Po 12.00 – 17.00 hod

St 8.00 – 18.00 hod

Druhou možností je zaslání zápisového lístku prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou na adresu trvalého bydliště uchazeče, resp. v případě nezletilosti jeho zákonného zástupce.

- žádost o vydání prvního zápisového lístku

- žádost o vydání náhradního zápisového lístku

Vloženo: 9.1.2009 | Aktualizováno: 29.4.2020 | Pavel Dvořák | Přečteno: 66735 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007