Postup v případě žádosti o vydání zápisového lístku na MHMP

  PO DOBU TRVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM ONEMOCNĚNÍ COVID-19 BUDOU ŽÁDOSTI ZÁPISOVÝ LÍSTEK VYŘIZOVÁNY POUZE PROSTŘEDNICTVÍM POŠTOVNÍCH SLUŽEB! Úřad je pro veřejnost zcela uzavřen!

  Uchazečům (nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů) s místem trvalého bydliště v hlavním městě Praze bude zápisový lístek vydáván na odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy, a to na základě vyplněné žádosti o vydání zápisového lístku a předložení dokladu potvrzujícího totožnost žadatele a jeho trvalé bydliště, resp. místo pobytu u cizích státních příslušníků.

  Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole (a to i v případě vydání náhradního zápisového lístku nebo na přijetí na víceleté gymnázium).

  Zápisové lístky lze osobně vyzvednout v 6. poschodí - dveře č. 632, 634, 635, 637, 638, 639, 641, 647

  Praha 1, Jungmannova 35/29 – pracoviště odboru školství, mládeže a sportu MHMP.

  PO DOBU TRVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM ONEMOCNĚNÍ COVID-19 BUDOU ŽÁDOSTI ZÁPISOVÝ LÍSTEK VYŘIZOVÁNY POUZE PROSTŘEDNICTVÍM POŠTOVNÍCH SLUŽEB!

  Úřední hodiny:  

  Po 12.00 – 17.00 hod

  St    8.00 – 18.00 hod

  Druhou možností je zaslání zápisového lístku prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou na adresu trvalého bydliště uchazeče, resp. v případě nezletilosti jeho zákonného zástupce.

  -    žádost o vydání prvního zápisového lístku

  -    žádost o vydání náhradního zápisového lístku

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vloženo: 9.1.2009 | Aktualizováno: 25.3.2020 | Pavel Dvořák | Přečteno: 66003 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2007